Συντελεστές
Δρ. Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη
Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Αθηνών («Βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των «Σκοτεινών αιώνων» /1991). Έχει συγγράψει 1 βιβλίο και έχει επιμεληθεί 4 βιβλία για τη βυζαντινή αγιολογία, βυζαντινή κοινωνία, τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας. Έχει διδάξει σε σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το 2004 ξεκίνησε τη μελέτη και τον σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων για τα αγιολογικά κείμενα της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου. Από τότε κατευθύνει τους συνεργάτες του Προγράμματος και ασχολείται με την υλοποίηση, τροφοδότηση και επεξεργασία της Βάσης.
Δρ. Νίκη Κουτράκου
Iστορικός-βυζαντινολόγος και διπλωμάτης. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Paris I (Πάνθεον-Σορβόννη) με θέμα την Βυζαντινή Αυτοκρατορική Προπαγάνδα (1994). Οι άνω των 50 δημοσιεύσεις της σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όπως και τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της ως προς το Βυζάντιο περιλαμβάνουν, ιστορία των ιδεών και mentalités, διπλωματική και στρατιωτική ιστορία και εξωτερικές σχέσεις (με έμφαση στις σχέσεις Βυζαντίου-Αράβων) θέματα περί γυναικών και αγιολογικά κείμενα.
Είναι εξωτερική συνεργάτης στο Πρόγραμμα της Βάσης Δεδομένων Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, από το 2005. Η συνεισφορά της στη Βάση περιλαμβάνει καταγραφή, σχολιασμό και έλεγχο αγιολογικών κειμένων με βάση σχετικές εκδόσεις και, κατά περίπτωση, αντίστοιχα χειρόγραφα.
Δρ. Αικατερίνη Μήτσιου
Βυζαντινολόγος. Γεννημένη το 1973 στα Ιωάννινα, ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βιέννης το 2006. Έχει εργαστεί σε ποικίλα προγράμματα στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, στο Πανεπιστήμιο Βιέννης και στην Ακαδημία Επιστημών του Göttingen. Επί της παρούσης είναι συνεργάτης του προγράμματος Wittgenstein Prize Project “Moving Byzantium” του Πανεπιστημίου Βιέννης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βυζαντίου, Σπουδές Φύλου, Βυζαντινός (γυναικείος) μονασχισμός, Βυζαντινό δίκαιο, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
Κατά το διάστημα 2012-2015, στο πλαίσιο του μεταδιδακτορικού Προγράμματος στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ: Female Monasticism in the Late Byzantine Period (1204-1453), εργάστηκε στο Πρόγραμμα της Βάσης Δεδομένων «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» στον σχολιασμό και έλεγχο αγιολογικών κειμένων.
Καθηγητής Στέφανος Ευθυμιάδης
Kαθηγητής στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1992). Διετέλεσε ερευνητής στο βυζαντινολογικό κέντρο Dumbarton Oaks (Washington, D.C.). Δίδαξε σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2010-2011 και 2012-2015).
Έχει συγγράψει και επιμεληθεί περισσότερα από 10 βιβλία για τη βυζαντινή αγιολογία, προσωπογραφία, ιστοριογραφία, πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο και επιστολογραφία. Τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Έχει δώσει πλειάδα επιστημονικών διαλέξεων και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.
Από το 2005 συνεργάζεται στη Βάση Δεδομένων «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» και συμμετέχει στον σχολιασμό των αγιολογικών κειμένων.
Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης
Kαθηγητής Πατρολογίας και Αγιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ και Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ και έχει κληθεί για μαθήματα, διαλέξεις και εισηγήσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει εννέα μονογραφίες και εκδόσεις κειμένων, έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους, ενώ περισσότερα από πενήντα άρθρα και κεφάλαια που έχει συγγράψει, έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ιταλικά σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικά έργα και πρακτικά συνεδρίων.
Από το 2005 συνεργάζεται στη Βάση Δεδομένων «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» και συμμετέχει στην προετοιμασία και τον σχολιασμό των αγιολογικών κειμένων που έχουν περιληφθεί.
Επικ. Καθηγητής Δημοσθένης Κακλαμάνος
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος» (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού/ΑΠΘ) με θέμα «Το αγιολογικό έργο του Θεοδώρου Στουδίτη».
Έχει εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών /ΕΙΕ, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών/ΑΠΘ και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Αγιολογία και Υμνογραφία, Παλαιογραφία και καταλογογράφηση αγιολογικών χειρογράφων, και κριτική έκδοση αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων.
Κατά το διάστημα της απασχόλησής του στο Πρόγραμμα «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου» ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση αγιολογικού υλικού, τη δακτυλογράφηση κειμένων και την επικαιροποίηση και βιβλιογραφική ενημέρωση των συνοδευτικών δελτίων ταυτότητας των σχετικών κειμένων.
Καθηγ. Sophie Métivier
Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Διευθύντρια της école doctorale του Πανεπιστημίου της και μέλος της συντακτικής επιτροπής της Revue des études byzantines. Είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών: La Cappadoce (IVe-VIe siècle). Une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient (2005) και Aristocratie et sainteté à Byzance (VIIIe-XIe siècle) (2019). Η έρευνα της επικεντρώνεται αυτή την περίοδο στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αγιοσύνης και της λατρείας στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Πρόσφατα εξέδωσε μαζί με τον André Binggeli και τον Στέφανο Ευθυμιάδη ένα συλλογικό τόμο με τίτλο Les nouveaux martyrs à Byzance (2021).
Στην πρώτη φάση του Προγράμματος (2005-2008) συμμετείχαν στη δακτυλογράφηση και στις διορθώσεις των κειμένων πτυχιούχοι φιλολογίας και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος: Φ. Βασιλείου, Φανή Βόινου, Δέσποινα Καλυβίνου, Ζαφειρία Κουρή, Βασιλική Κουτράκου, Ευγενία Χατζηθανάση.
Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναβαθμίς»: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της Βάσης Δεδομένων Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου». Στο έργο αυτό συμμετείχε η Δρ Ειρήνη Κασάπη (1.1.2019-30.11.2019), η οποία ασχολήθηκε με τον εμπλουτισμό της Βάσης εισάγοντας νέα κείμενα και με τα αντίστοιχα μεταδιδόμενά τους, καθώς και με διορθώσεις σε όλα τα αρχεία (προσωπογραφικά, τόπων, θεματολογίου, χειρογράφων κ. λπ). Στο πρόγραμμα εργάστηκαν επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Giulia D'Albenzio και Jean-Baptiste Foulon.