>>

Το Πρόγραμμα
Πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού Προγράμματος «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)» που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τομέας Βυζαντινών Ερευνών) είναι η συγκέντρωση του αγιολογικού υλικού της περιόδου αυτής και η ψηφιοποίησή του.
Η Βάση περιλαμβάνει έργα σε πεζό λόγο, τα οποία έχουν καταχωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Βίοι Αγίων, Εγκώμια, Θαύματα, Λόγοι, Αταξινόμητα, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Bibliotheca Hagiographica Graeca (=BHG). Τα κείμενα εισάγονται στη Βάση Δεδομένων κατά σελίδα ακριβώς όπως έχουν εκδοθεί. Ο χρήστης εισάγοντας τον κωδικό του έχει την δυνατότητα αναζητήσεων στα κείμενα και στα «μεταδεδομένα», δηλ. στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για το κάθε κείμενο της Βάσης (π.χ. συγγραφέα, χρονολόγηση κειμένου, έκδοση, χειρόγραφα κ.λπ). Έτσι οι χρήστες έχουν στη διάθεσή του ένα εργαλείο έρευνας ιδιαίτερα πολύτιμο για τη μελέτη και τη διερεύνηση της κοινωνίας της υστεροβυζαντινής εποχής.
Copyright: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος

Δρ. Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη 

Επιστημονικοί συνεργάτες

Dr. D. Bianconi, Δρ. Νίκη Κουτράκου (Βυζαντινολόγος), Δρ. Αικατερίνη Μήτσιου (Βυζαντινολόγος), καθηγητής Στ. Ευθυμιάδης, καθηγητής ΑΠΘ Σ. Πασχαλίδης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ Δ. Κακλαμάνος, Professor Sophie Métivier (University Paris 1 Panthéon-Sorbonne).