ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Δευτέρα έως και Παρασκεύη: 09:00 - 15:00 (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών

Ελεωνόρα Κουντούρα - Γαλάκη
Βασ. Κωνσταντίνου 48
11635 Αθήνα
τηλ: 210 7273627, 210 7273619
fax: 210 7273629
e-mail: ekount@eie.gr