ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Δευτέρα έως και Παρασκεύη: 09:00 - 15:00 (κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Ελεωνόρα Κουντούρα - Γαλάκη

Βασ. Κωνσταντίνου 48
11635 Αθήνα
τηλ: 210 7273627, 210 7273619
fax: 210 7273629
e-mail: ekount@eie.gr

 
Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου
(1204-1453)

Τράπεζα Δεδομένων