ΒΟΗΘΕΙΑ
 

   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ       ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ   
   ΒΟΗΘΕΙΑ   

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η Βάση δεδομένων «Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)» σχεδιάσθηκε για να καλύψει επιστημονικές ανάγκες που προκύπτουν από τη μελέτη των αγιολογικών κειμένων. Ο χρήστης μπορεί να εγείρει αναζητήσεις στα κείμενα χρησιμοποιώντας απλές λέξεις, ή και συνδυασμό δύο λέξεων (περιοριστικός συνδυασμός), μπορεί να βρεί επίσης σύντομες πληροφορίες για τους συγγραφείς, για την εκδόση των κειμένων, να εντοπίσει τον αριθμό που έχουν τα κείμενα στην BHG, ακόμα και τα χειρόγραφα, στα οποία βασίζεται η χρησιμοποιούμενη έκδοση.
Η αναζήτηση έχει σχεδιαστεί να γίνεται ατονικά, δηλαδή χωρίς την χρήση τόνων διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στα πολυτονικά κείμενα.
Η πρόσβαση στα κείμενα μπορεί να γίνει ακολουθώντας δύο μεθόδους:

Αναζήτηση Κειμένων

 • Στην αναζήτηση κειμένων, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει απλές λέξεις ή φράσεις ή και συνδυασμό δύο λέξεων ή φράσεων που αναφέρονται μέσα στα κείμενα της Βάσης Δεδομένων. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης προβάλλεται σε πολυτονική γραμματοσειρά η σελίδα του κειμένου με ευδιάκριτες τις ζητούμενες λέξεις ή φράσεις.
 • Στο κάτω μέρος της ίδιας προβολής προσφέρεται η δυνατότητα περιήγησης στο σύνολο του κειμένου, στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης, εφόσον έχει παραχωρηθεί έγκριση από τον εκδότη για πλήρη προβολή του.
 • Παράλληλα, δίπλα ακριβώς στον τίτλο του κειμένου υπάρχει ο σύνδεσμος  προβολή βιβλίου, ο οποίος παραπέμπει σε πληροφορίες, που έχει επεξεργαστεί η ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με το Δελτίο κειμένου που έχει περιγραφεί πιο πάνω.

 Αναζήτηση Βιβλίων

 • Στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ο χρήστης μπορεί, πληκτρολογώντας μία λέξη ή τμήμα της να βρει από:
 • το πεδίο ΤΙΤΛΟΣ τους πλήρεις τίτλους των κειμένων, όπως αυτοί αναγράφονται στην έκδοση. Σε περίπτωση που δεν παραδίδεται, τότε ο εικαζόμενος τίτλος εισάγεται σε τετράγωνες αγκύλες
 • το πεδίο BHG τον αριθμό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κείμενο
 • το πεδίο ΕΚΔΟΣΗ τα πλήρη στοιχεία της έκδοσης του κάθε κειμένου
 • το πεδίο ΑΓΙΟΣ τα αγιολογικά έργα, τα οποία έχουν γραφτεί προς τιμήν του
 • το πεδίο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ τα αγιολογικά του έργα, τα οποία έχουν καταχωριστεί στη Βάση δεδομένων
 • το πεδίο ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ σε ποιό τόπο έχει γραφτεί το κάθε κείμενο
 • το πεδίο ΕΚΔΟΤΗΣ τα ονόματα των εκδοτών που έχουν επιμεληθεί τις χρησιμοποιηθείσες εκδόσεις
 • το πεδίο ΣΕΙΡΑ σε ποια περιοδικά έχουν εκδοθεί τα κείμενα
 • το πεδίο BHG το κείμενο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό
 • το πεδίο ΘΕΜΑΤΑ θέματα που αναφέρονται στα κείμενα της Βάσης Δεδομένων
 • το πεδίο ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ τους κώδικες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την έκδοση κειμένων

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρετήρια που έχουν καταρτισθεί για καθένα από τα παραπάνω πεδία, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της παραπομπής "λίστα".

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Έχετε τη δυνατότητα, σε οποιαδήποτε μορφή παρουσίασης, να τυπώσετε το σύνολο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από κάθε τύπου αναζήτηση, καθώς και την σελίδα κειμένου που επιθυμείτε.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την αναδημοσίευση ή κάθε είδους αναπαραγωγή του υλικού που διατίθεται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση του υλικού αυτού συνεπάγεται κατά νόμον αναφορά στο διαδικτυακό τόπο απ’ όπου ελήφθη.

   
 
Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου
(1204-1453)

Τράπεζα Δεδομένων
Powered by
iNFOLib