Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου
Ηλεκτρονικός κατάλογος

Υπεύθυνη : Δρ. Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη
Επιστημονικοί συνεργάτες: Dr. D. Bianconi, καθηγητής Στ. Ευθυμιάδης, Δρ.Nίκη Κουτράκου, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ Σ. Πασχαλίδης
Στη δακτυλογράφηση και στις διορθώσεις συμμετείχαν πτυχιούχοι φιλολογίας και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος: Φ. Βασιλείου, Φανή Βόινου, Δέσποινα Καλυβίνου, Ζαφειρία Κουρή, Βασιλική Κουτράκου, Ευγενία Χατζηθανάση.
Ηλεκτρονική σχεδίαση: InfoLib

Η βάση δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος σχεδιάσθηκε ειδικά για να καλύψει επιστημονικές ανάγκες που προκύπτουν από την μελέτη των αγιολογικών κειμένων της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου  (1204-1453) και των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά.

Σήμερα, η βάση δεδομένων περιέχει 80 κείμενα και συνεχίζει διαρκώς να εμπλουτίζεται με νέα.

Η αναζήτηση έχει σχεδιαστεί να γίνεται ατονικά, δηλαδή χωρίς την χρήση τόνων διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στα πολυτονικά κείμενα.

Η πρόσβαση στα κείμενα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, οι οποίοι περιγράφονται στη Βοήθεια.

Στα πλαίσια της αναζήτησης κειμένων, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στα κείμενα που έχουν εισαχθε στη Βάση Δεδομένων. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα προβολής των κειμένων, καθώς και πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί για το κάθε κείμενο στα "Βιβλία".

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα σειριακής ανάγνωσης όλων των σελίδων του κειμένου, κατόπιν αδείας του εκδότης, όπου αυτή είναι απαραίτητη.

Για να συνδεθείτε στην Βάση Δεδομένων, παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω. Στην περίπτωση που δεν είσθε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αιτηθείτε την εγγραφή σας αποστέλλοντας το Ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας καθώς και το επιθυμητό username και password στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekount@eie.gr με θέμα: Εγγραφή στην Βάση Δεδομένων Αγιολογίας Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου.

Username:

Password:

Η ερευνητική ομάδα που συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου περιμένει τις παρατηρήσεις σας και τις υποδείξεις σας για να μπορέσει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο ένα ερευνητικό εργαλείο που προσφέρεται ανοικτό σε όλους τους ερευνητές.

   
 
Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου
(1204-1453)

Τράπεζα Δεδομένων